Samen een internationale versnelling hoger

'West Flanders, gateway to Europe' is een uniek partnerschap dat West-Vlaamse ondernemers klaarstoomt voor de periode na de Brexit. Met vereende krachten ondersteunen POM West-Vlaanderen, Flanders Investment & Trade, TUA West, UNIZO West-Vlaanderen en Voka West-Vlaanderen kmo’s bij hun stappen op het internationale toneel, ook na de Brexit.

Het Europees project CONQUER werd ingediend binnen het EFRO-Vlaanderen programma. De totale projectkost bedraagt 2.500.000 euro. Naast de eigen inbreng van de projectpartners krijgt het project financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (€ 1.000.000), het Fonds voor Innoveren en Ondernemen (€750.000) en ruim €467.000 vanuit Provincie West-Vlaanderen. Het project loopt van 01/09/2020 tot 31/08/2022.

Partners

Met de steun van