Leer een douaneaangifte lezen, analyseren en opmaken in PLDA

 • Brexit

Internationale handel is tegenwoordig niet weg te denken in onze maatschappij. Bij elke internationale transactie horen douaneformaliteiten. Als invoerder/uitvoerder blijft de onderneming verantwoordelijk voor de gegevens vermeld op de aangifte. Ontdek tijdens dit online seminarie hoe u een douanedeclaratie moet lezen en interpreteren en leer hoe u een douaneaangifte opmaakt in PLDA (Paperless Douane & Accijnzen).

Meer info

Op donderdag 11 maart organiseert alliantie APZI-Voka in samenwerking met de Algemene Administratie Douane & Accijnzen een opleiding rond Enig Document en PLDA.

De opleiding is voornamelijk gericht op ondernemingen die internationaal actief zijn en/of voor werknemers die vaak in contact komen (of zullen komen door bv. de brexit) met douanedeclaraties.

Ook ondernemingen die door de brexit voor het eerst in contact komen met douane, kunnen best deelnemen aan dit seminarie om de douanematerie onder de knie te krijgen, alsook inzicht te verschaffen over welke verantwoordelijkheden de exporteur/aangever heeft.

Het doel van de opleiding is een invoer/uitvoeraangifte leren begrijpen en analyseren, alsook zelf opmaken in PLDA (software van de Belgische Douaneautoriteiten gratis ter beschikking gesteld aan ondernemingen).
Na de opleiding wordt er tijd voorzien voor Q&A rond PLDA.

Programma

Getting the basics right: import/export

 • Wat is import/export?
 • Welke documenten worden gelinkt aan import/export?
 • Over welke data/documentatie dien ik te beschikken om een export-/importaangifte te maken?
 • Verschillende douaneregelingen.
 • Casestudie: toelichting over douanedeclaratie proces bij brexit.

Enig Document

 • Hoe lees ik een import/exportaangifte?
 • Overlopen van de codes in belangrijkste vakken van het Enig Document.
 • Beschikbare handleidingen rond Enig Document.

Leren werken met PLDA

 • Informatie over PLDA en toelichting van de verschillende functies van PLDA.
 • Nuttige links + testomgeving.
 • Praktisch voorbeeld van het opstellen van een aangifte.

Q&A

Doelgroep

Douaneverantwoordelijken, douane-aangevers, ondernemers die door de brexit voor het eerst in contact komen met douaneformaliteiten.

Georganiseerd door:

Logo VOKA APZI
VOKA APZI


Meer webinars